Điều khoản sử dụng tại Nha Khoa Hải.

Chào mừng bạn ghé thăm website chính thức của phòng khám Nha khoa Hải (Hải Dental Clinic). Chúng tôi mong bạn vui lòng dành thời gian đọc và tìm hiểu những điều khoản về thỏa thuận pháp lý giữa bạn và Nha khoa Hải Dental Clinic. Thỏa thuận này bao gồm những quy định và điều khoản chi phối hoạt động của bạn tại website https://haidentalclinic.com/, lưu ý rằng khi bạn truy cập và sử dụng website của chúng tôi, bạn đồng ý với những Điều khoản sử dụng này. Nếu bạn không đồng ý với Điều khoản sử dụng của chúng tôi, hãy ngưng kết nối và không sử dụng website này.

Nha khoa Hải Dental có quyền thay đổi, cập nhật, chấm dứt các nội dung, tính năng và các điều khoản sử dụng website mà không cần thông báo trước cho bạn.
Nha khoa Hải Dental không chịu trách nhiệm hay có nghĩa vụ pháp lý dưới bất kỳ hình thức nào đối với website, mạng xã hội liên kết không thuộc phạm vi quản lý của Nha khoa Hải. Nha khoa Hải chỉ chịu trách nhiệm quản lý đối với các trang sau:
Website chính thức: https://haidentalclinic.com/
Facebook: https://www.facebook.com/implant.nhakhoaquantanphu
Trước khi xuất bản, chúng tôi kiểm chứng thông tin từ các nguồn tin cậy để cung cấp cho bạn những kiến thức về thuốc và sức khỏe tốt nhất, tuy nhiên chúng tôi không đảm bảo tính mới nhất và đầy đủ hoàn toàn mặc dù chúng tôi luôn cố gắng cập nhật thường xuyên các nội dung tại trang web.
Những ý kiến đóng góp của bạn cũng như thông tin cá nhân (email, địa chỉ, số điện thoại) do bạn tự nguyện cung cấp có thể được sử dụng cho mục đích cải thiện chất lượng dịch vụ và hoạt động marketing của Nha khoa Hải tại website phòng khám Nha khoa Hải Dental. Nha khoa Hải Dental Clinic cam kết không tiết lộ thông tin bạn đã cung cấp cho bên thứ ba, trừ trường hợp có yêu cầu bằng văn bản của các đơn vị điều tra theo quy định của luật pháp hiện hành.
Quyền và trách nhiệm của người sử dụng
Khi truy cập và sử dụng website bạn phải đảm bảo tuân theo pháp luật và các quy định liên quan đến việc sử dụng website của Nha khoa Hải Dental Clinic. Không can thiệp gây ảnh hưởng đến việc sử dụng website của những người sử dụng khác, không can thiệp vào hoạt động quản lý website của Nha khoa Hải Dental Clinic.

Điều khoản chung
Điều khoản sử dụng được điều chỉnh bởi pháp luật Việt Nam. Nếu bất kỳ điều khoản sử dụng nào được tòa án có thẩm quyền xác định là không hợp lệ hoặc không thể có hiệu lực thì chúng sẽ được thay thế bởi một hoặc nhiều điều khoản hợp lệ khác khả thi và phù hợp nhất với điều khoản cũ. Một điều khoản sử dụng bị vô hiệu sẽ không ảnh hưởng đến tính hiệu lực của các điều khoản còn lại.

Việc Nha khoa Hải không thể yêu cầu hoặc buộc thực hiện một cách chặt chẽ các quy định trong Điều khoản sử dụng không có nghĩa là chúng tôi từ bỏ bất kỳ điều khoản hay quyền nào của chúng tôi.
Điều khoản sử dụng này là thỏa thuận giữa Nha khoa Hải và bạn liên quan đến việc sử dụng các thông tin trên website https://haidentalclinic.com/. Nha khoa Hải có thể điều chỉnh nội dung này bất cứ lúc nào bằng cách cập nhật lên website, bạn nên thường xuyên truy cập website để theo dõi các quy định ràng buộc này khi sử dụng.

Nhập từ khóa tìm kiếm